Friday, March 14, 2014

New Zealand War Memorial

New Zealand War Memorial by John Hardwick-Smith and Paul Dibble, Hyde Park Corner, London
New Zealand War Memorial by architect John Hardwick-Smith and sculptor Paul Dibble
Hyde Park Corner traffic island
London, October 2009

“This memorial commemorates the enduring bonds between New Zealand and the United Kingdom, and our shared sacrifice during times of war. It is a symbol both of our common heritage, and of New Zealand's distinct national identity.”

“He whakamaharatanga tenei e whakanui ana i nga hononga kei waenganui i a Aotearoa me Piritana Nui, tapiri atu ki to raua tu tahi i nga wa o te pakanga. He tohu hoki tenei ki nga taonga tuku iho orite ki enei whenua, tae rawa ki te tuakiri ake o Aotearoa.”

1 comment:

cieldequimper said...

Thank goodness for the flowers.

Nice to see some Maori.