Sunday, November 9, 2008

Struwwelpeter-Brunnen

Struwwelpeter-Brunnen, fountain by Franziska Lenz-Gerharz, Frankfurt am Main
Struwwelpeter fountain by Franziska Lenz-Gerharz
Hauptwache, Schillerstraße
Frankfurt, October 2002

No comments: